Bubur Asyuraa'; Di Antara Adat dan Syariat

Tersebut di dalam kitab Nihayatuz Zain, bahawasanya ketika mana bahtera Nabi Nuh a.s berlabuh di Bukit Juudi pada hari Asyuraa' maka berkatalah Nabi Nuh a.s kepada umatnya:

"Himpunkan apa yang kamu miliki daripada makanan yang lebih-lebih, maka dibawalah satu genggam daripada kacang Baqila' iaitu kacang ful (Kacang Poi) dan satu genggam kacang adas dan Ba'ruz dan tepung dan kacang Hinthoh sehingga menjadi tujuh bagai biji bijian yang dimasak".

Maka berkatala Nabi Nuh a.s: "Masakkanlah sekaliannya kerana kamu sudah mendapat kesenangan sekarang", maka berdasarkan kisah inilah sebahagian kaum muslimin menjadikan makanan mereka itu daripada biji-bijian (bubur Asyuraa'), dan adalah masakan itu yang pertama dimasak di atas permukaan bumi setelah berlakunya banjir besar dan taufan yang melanda bumi".

Syeikh Ibnu Hajar Al-'Asqolani bersyair dengan katanya yang bermaksud:

Pada hari Asyuraa' tujuh yang dimakan, iaitu Gandum (tepung) dan Beras, kemudian Kacang Mash (kacang kuda) dan Kacang Adas (kacang parpu)

Dan Kacang Himmash (kacang putih) dan Kacang Lubia (sejenis kacang panjang) dan Kacang Ful (kacang Poi),

Inilah pendapat yang soheh dan manqul (yang diambil dari kalam Ulama').

Sesungguhnya peristiwa memasak makanan di Bukit Juudi itu merupakan suatu arahan daripada Nabi Nuh a.s dan setiap arahan para Nabi dan Rasul itu merupakan suatu hukum yang patut dipatuhi oleh umatnya.

Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka terbatallah hukum hakam atau syariat nabi yang dahulu kecuali beberapa perkara yang juga diamalkan seperti persoalan Aqidah Islamiyyah, khabaran peristiwa umat yang terdahulu untuk diambil pengajaran dan sebagainya.

Dan kita akan dapati di dalam kitab-kitab usul Fiqh ada dibahaskan secara panjang lebar tentang beberapa perkara yang merupakan sumber-sumber rujukan hukum di dalam Islam, iaitu: Al-Quran, al-Hadis, Ijma' Ulama, Qias, Istishab, Istihsan, Maslahatul Mursalah, al-Urf, Sadduz Zara'ii, Amal Ahli Madinah, Mazhab Sahabat dan Ash Syar'uu Man Qablana.

Ash Syar'uu Man Qablana bererti perkara yang berlaku pada zaman dan umat dahulu yang tidak dinasakhkan (dibatalkan) untuk dijadikan iktibar dan panduan hidup berterusan oleh umat yang akan datang.

Maka bubur Asyuraa' merupakan salah satu daripada perkara yang disebutkan sebagai Ash Syar'uu Man Qablana yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Itupun kalau dimasak dan diadakan dengan tujuan mengingati peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Nuh a.s, di mana manusia lupa dan lalai dengan tuntutan beragama disebabkan menuruti kehendak hawa nafsu yang rakus maka Allah taala tenggelamkan mereka sehingga tiada sesuatu untuk dimakan melainkan sedikit sahaja.

Dan lagi elok kita adakan dan masakkan bubur Asyuraa' dengan tujuan untuk memberi makan kepada keluarga, faqir miskin yang sangat memerlukan kepada makanan dan orang yang berpuasa dan sebagainya.

Dan lebih elok lagi apabila diadakan bubur tersebut secara berjemaah atau gotong-royong yang akhirnya akan menyebabkan terjalinnya ikatan ukhuwwah yang erat dan kukuh.

Tetapi janganlah sampai bubur Asyuraa' dijadikan matlamat, sehingga akhirnya mengenepikan penghayatan terhadap ibadah, seumpama Puasa Sunat Asyuraa'.

Maka dengan tujuan-tujuan di atas tadi, menjadikan bubur Asyuraa' yang kita adakan itu adalah Ibadat. Tetapi sekiranya bubur yang menjadi perseoalan penting dengan semata-mata untuk mencuba resepi baru, sehingga mengenepikan tujuan ianya disyariatkan, maka ianya menjadi adat semata-mata dan kosong dari mendapat ganjaran pahala Allah taala. -Shamatun

0 ulasan  

Halaman Utama !